บริการ รถรับจ้าง ขนของ ย้ายบ้าน ด้วยรถ กระบะ หกล้อ สิบล้อ เทรลเลอร์ และ เครน 084-8397447, 080-5330347, 081-3504748, 093-7617447, 093-3274474

ความเป็นมาของเรา

ความเป็นมาของเรา

TargetMOve Thailand ( TMT )

ประวัติ ความเป็นมาของเรา   วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการย้าย เครื่องใช้สำนักงาน หรือของในบ้านพัก ย้ายที่เรียน ที่ทำงาน หรือบ้านที่อยู่

เราตระหนักถึงสิ่งของทุกชื้น ทุกคุณค่าที่ทุกท่านได้เลือกสรรค์มาเป็นเจ้าของ เราจึงเพิ่มระบบการจัดการทรัพย์สินให้ได้มากกว่าคำว่าขนย้าย ดูและทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะมูลค่าแค่ไหนก็ตาม

ให้เกิดความโปร่งใส เรื่องการทำงานและขนย้ายสินค้า  และเพิ่มด้วยการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามวันเวลาที่่กำหนด  มีช่างผู้มีความชำนาญ ในการถอด ประกอบ ทรัพย์สินของท่าน และยังมีทีมงาน

ที่สามารถประสานงานต่อในการติดตั้ง ทรัพย์สินของท่านให้เหมือนก่อนเคลื่อนย้ายได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ราคาต้องอยู่ในความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เราจึงเปิดหน้าเวปเพื่อมีการประเมินราคาก่อนลูก

ค้าผู้มีอุปการะคุณได้ ตัดสินใจ ก่อน ทางเรามีการประกันทรัพย์สิน จากการขนย้ายอีกด้วย เพื่อให้ท่านอุ่นใจกับบริการของเรา ในทุกบริการที่เรามี ที่เรามี ให้บริการ

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน

Target Move Thailand  @

084-839-7447 080-533-0347

 

Tags : ความเป็นมาของเรา

view